Primăria Batoș județul Mureș

Documente CL (2014)

 • 18 decembrie 2014
  privind completarea art. 11 din HCL nr. 16/03.03.2008
 • 18 decembrie 2014
  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015
 • 18 decembrie 2014
  alegere presedinte de sedinta
 • 24 noiembrie 2014
  privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” conform H.G. nr. 742 din 2014
 • 21 noiembrie 2014
  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015
 • 21 noiembrie 2014
  privind emiterea acordului autentificat cu privire la lucrarea „ Deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere”
 • 21 noiembrie 2014
  privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal a judeţului Mureş
 • 28 octombrie 2014
  privind aprobarea edificarii anexei la exploatatia agricola pe terenul inscris in CF nr. 50569/Batos, proprietate a S.C. AMB WINE COMPANY S.R.L., teren invecinat cu proprietatea privata a comunei”
 • 28 octombrie 2014
  privind delegarea reprezentantului CLB in cadrul Consiliului de administratiei al unitatii de invatamant
 • 28 octombrie 2014
  privind rectificarea bugetului local
 • 28 octombrie 2014
  privind atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu din imobilul inscris in CF nr. 50046/Batos
 • 28 octombrie 2014
  privind aprobarea contului de executie aferent trim III
 • 16 octombrie 2014
  privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Pietruire strazi in satele Dedrad si Goreni, comuna Batos, judetul Mures
 • 16 octombrie 2014
  privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Extindere alimentare cu apa in localitatea Uila, comuna Batos, judetul Mures
 • 16 octombrie 2014
  privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare pentru masa lemnoasa
 • 26 septembrie 2014
  privind organizarea editiei a XIII-a a Sarbatorii Marului
 • 22 septembrie 2014
  privind aprobarea rectificarii bugetului general al comunei Batos pe anul 2014
 • 22 septembrie 2014
  privind aprobarea vanzarii imobilului situat in localitatea Batos, nr. 141, in conditiile Legii 112/1995, pentru chiriasul Ujica Alexandru
 • 22 septembrie 2014
  privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie-decembrie 2014
 • 20 august 2014
  privind rectificarea bugetului local
 • 20 august 2014
  proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie aferent trim II
 • 20 august 2014
  Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 1692 mp pentru construire capela
 • 20 august 2014
  Proiect de hotarare privind situatia juridia a imobilului inscris in CF nr. 50486/Batos
 • 24 iunie 2014
  privind aprobarea organigramei si a statului de functii
 • 24 iunie 2014
  privind rezultatul inventarierii patrimoniului comunei Batos la finele anului 2014
 • 24 iunie 2014
  privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Batos pe anul 2014
 • 24 iunie 2014
  privind alegerea presedintelui de sedinta
 • 24 iunie 2014
  proiect de hotarare privind APROBAREA PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT pentru scoala dedrad
 • 27 mai 2014
  privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2014
 • 27 mai 2014
  aprobare concesiune prin licitatie publica
 • 21 mai 2014
  privind participarea comunei Batos la Asociatia GAL ZONA LUT, SAR, CAMPIE
 • 21 mai 2014
  proces-verbal sedinta ordinara 21.05.2014
 • 14 mai 2014
  proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de inchiriere nr. 12/21.03.2014
 • 14 mai 2014
  privind situatia juridica a imobilului inscris in CF nr. 50486/Batos
 • 28 aprilie 2014
  privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor de proiect Reabilitare scoala generala Mihail Campeanu, Dedrad, nr. 46
 • 28 aprilie 2014
  privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de inchiriere nr. 104/11.01.2005
 • 28 aprilie 2014
  privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuielial comunei Batos pentru trimestrul I anul 2014
 • 27 martie 2014
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
 • 27 martie 2014
  privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli trim II, III, IV anul 2013
 • 27 martie 2014
  privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al primarului ncomunei Batos
 • 27 martie 2014
  privind modificarea si completarea HCL nr. 20/2012
 • 27 martie 2014
  privind alegerea presedintelui de sedinta
 • 28 februarie 2014
  aprobarea inchirierii pasunii prin licitatie publica
 • 28 februarie 2014
  revocarea HCL nr. 8 din 24.02.2014
 • 28 februarie 2014
  rectificare buget 2014
 • 24 februarie 2014
  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a pajistilor proprietate privata a comunei
 • 24 februarie 2014
  privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu niytrati din surse agricole
 • 24 februarie 2014
  privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Batos
 • 04 februarie 2014
  privind aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul de comodat nr. 407/29.01.2009 incheiat intre comuna Batos si dr. Condriuc Serghei
 • 04 februarie 2014
  privind ajustarea tarifului pentru serviciul de salubrizare prestat populatiei comunei Batos
 • 04 februarie 2014
  privind aprobarea prelungirii conventiei de cooperare din cadrul proiectului 'POLITIE-AUTORITATI LOCALE SERVICII PUBLICE IN PARTENERIAT'
 • 04 februarie 2014
  privind aprobarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2014
 • 11 ianuarie 2014
  aprobarea planului de lucrari pentru anul 2014, ce urmeaza a fi executate de beneficiarii apti de munca ai L 416/2001
 • 18 decembrie 2014
  proces-verbal sedinta CLB 18.12.2014
 • 27 noiembrie 2014
  proces-verbal sedinta CLB 27.11.2014
 • 28 octombrie 2014
  proces verbal
 • 16 octombrie 2014
  proces verbal
 • 26 septembrie 2014
  proces verbal 26.09.2014
 • 27 august 2014
 • 27 iunie 2014
  proces-verbal CLB
 • 11 iunie 2014
  proces verbal sedinta extraordinara
 • 27 mai 2014
  proces-verbal sedinta extraordinara 27.05.2014
 • 28 aprilie 2014
 • 27 martie 2014
  proces verbal sedinta ordinara 27.03.2014
 • 28 februarie 2014
  proces verbal sedinta CLB
 • 24 februarie 2014
  proces-verbal sedinta CLB
 • 04 februarie 2014
  proces-verbal sedinta CLB
 • 17 ianuarie 2014
  Proces-verbal sedinta ordinara