Primăria Batoș județul Mureș

Documente CL (2013)

 • 09 decembrie 2013
  privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie-martie 2014
 • 06 decembrie 2013
  privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2013
 • 06 decembrie 2013
  privind aderarea comunei Batos la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ' AQUA INVWST MURES'
 • 06 decembrie 2013
  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014
 • 28 noiembrie 2013
  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014
 • 28 noiembrie 2013
  privind concesionarea directa a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte
 • 28 noiembrie 2013
  privind conferirea Titlului de Cetatean de onoare al comunei Batos domnului Ovidiu Natea
 • 12 noiembrie 2013
  privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al Institutiei primarului comunei Batos
 • 25 octombrie 2013
  privind retragerea comunei Batos din cadrul GAL RURALIS
 • 25 octombrie 2013
  privind indreptarea unei erori materiale
 • 25 octombrie 2013
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
 • 18 septembrie 2013
  privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie - decembrie 2013
 • 18 septembrie 2013
  privind concesionarea directa a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte
 • 18 septembrie 2013
  privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2013
 • 28 august 2013
  privind rezilierea contractului de concesiune nr. 25/20.11.2009
 • 28 august 2013
  privind organizarea editiei a XII-a a 'Sarbatorii Marului'
 • 28 august 2013
  privind modificarea cuantumului taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa
 • 28 august 2013
  privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autoritatii publice in AGA ADI ECOLECT Mures
 • 15 iulie 2013
  privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al Institutiei primarului comuna Batos
 • 04 iulie 2013
  privind rectificarea bugetului local
 • 04 iulie 2013
  privind alegerea presedintelui de sedinta
 • 30 mai 2013
  privind aprobarea proiectului ' iMPLEMENTAREA UNUI SISTEM INFORMATIC GEOGRAFIC DE MANAGEMENT AGRICOL LA CONSILIUL JUDETEAN MURES SI PARTENERI
 • 22 mai 2013
  privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2013
 • 22 mai 2013
  privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Extindere alimentare cu apa in localitatea Uila, comuna Batos, judetul Mures
 • 22 mai 2013
  aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul Reabilitare Scoala Generala Mihail Campeanu, sat Dedrad, nr. 46, comuna Batos, judetul Mures
 • 29 aprilie 2013
  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 'Reabilitare Scoala Generala ' Mihail Campeanu' sat Dedrad, nr. 46, comuna Batos, judetul Mures'
 • 24 aprilie 2013
  privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2013
 • 24 aprilie 2013
  insusirea documentatiei tehnice de diminuare a suprafeteti de teren, la adresa administrativa din Dedrad, nr. 108, identificat cadastral in CF 1255 Dedrad, nr. top 731,732
 • 24 aprilie 2013
  privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Batos, aprobat prin HCL 12 din 30.04.2003
 • 24 aprilie 2013
  privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Batos pentru trimestrul I anul 2013
 • 24 aprilie 2013
  privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Public de Salubrizare din judetul Mures
 • 02 aprilie 2013
  privind delegarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Batos in cadrul Consiliului de administratie al unitatii de invatamant
 • 02 aprilie 2013
  privind aprobarea Regulamentului de conferire a titlului de Cetatean de onoare al comunei Batos
 • 02 aprilie 2013
  privind concesionarea directa a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte
 • 02 aprilie 2013
  privind aprobarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2013
 • 21 martie 2013
 • 21 martie 2013
 • 21 martie 2013
 • 21 martie 2013
 • 21 martie 2013
 • 22 februarie 2013
  aprobare intocmire raport de evaluare
 • 22 februarie 2013
  aprobare retea scolara 2013-2014
 • 22 februarie 2013
  insusire documentatie diminuare suprafata teren
 • 22 februarie 2013
  privind aprobarea planului de lucrari pentru beneficiarii legii 416/2001
 • 22 februarie 2013
  privind aprobarea contului de executie pe anul 2012
 • 22 februarie 2013
  privind aprobarea vanzarii imobilului situat in localitatea UIla, nr. 180, in conditiile legii 112/1995, pentru chiriasul Iarca Ilie
 • 21 ianuarie 2013
  privind majorarea pretului la apa potabila
 • 18 ianuarie 2013
  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
 • 17 decembrie 2013
  proces verbal sedinta CLB
 • 12 decembrie 2013
  proces-verbal sedinta CLB 12.12.2013
 • 28 noiembrie 2013
  proces-verbal sedinta CLB
 • 12 noiembrie 2013
  proces verbal sedinta CLB
 • 31 octombrie 2013
  proces-verbal sedinta consiliu local
 • 18 septembrie 2013
  proces verbal sedinta ordinara
 • 28 august 2013
  proces-verbal sedinta CLB
 • 18 iulie 2013
  proces-verbal sedinta CLB
 • 09 iulie 2013
  proces-verbal sedinta CLB 09.07.2013
 • 27 mai 2013
  proces verbal
 • 29 aprilie 2013
  proces-verbal CLB 29.04.2013
 • 08 aprilie 2013
  Proces Verbal
 • 28 martie 2013
  proces verbal sedinta CLB ordinara din 28.03.2013
 • 27 februarie 2013
  proces verbal sedinta ordinara 27.02.2013
 • 23 ianuarie 2013
  proce verbal sedinta ordinara 23.01.2013