Primăria Batoș județul Mureș

Documente CL (2012)

 • 14 decembrie 2012
  privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie - martie 2013
 • 06 decembrie 2012
  privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2013
 • 06 decembrie 2012
  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
 • 06 decembrie 2012
  privind rectificarea bugetului local
 • 22 noiembrie 2012
  proiect de hotarare privind concesionarea directa a unei suprafete de teren in vederea construirii unei locuinte
 • 22 noiembrie 2012
  proiect de hotarare privind retragerea concesiunii aprobata prin HCL nr. 54/2010
 • 22 noiembrie 2012
  proiect de hotarare privind stabilirea modelului de drapel al comunei Batos
 • 22 noiembrie 2012
  proiect de hotarare privind stabilirea regimului de viteza pe drumul comunal DC 162 Batos Uila
 • 22 noiembrie 2012
  proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2013
 • 22 noiembrie 2012
  proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013
 • 21 noiembrie 2012
  proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2012
 • 19 noiembrie 2012
  privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2012
 • 16 noiembrie 2012
  referitor la aprobarea Devizului general - actualizat privind Reabilitarea Drumului Comunal DC 162 Batos - Uila
 • 06 august 2012
  privind demararea lucrarilor pentru intocmirea planurilor parcelare pe teritoriul comunei Batos
 • 06 august 2012
  privind stabilirea mandatului reprezentantului comunei Batos in Adunarea Generala a Asociatilor in ADI ' ECOLECT Mures'
 • 06 august 2012
  privind delegarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Batos in cadrul Consiliului de administratie al unitatii de invatamant
 • 06 august 2012
  privind aprobarea vanzarii imobilului situat in localitatea Uila, nr. 180, in conditiile Legii nr. 112/1995, pentru chiriasul Iarca Ilie
 • 06 august 2012
  privind rectificarea Bugetului local al Primariei comunei Batos pe anul 2012
 • 06 august 2012
  privind organizarea editiei a - XI-a a 'Sarbatorii Marului '
 • 15 mai 2012
  privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local, prin pierderea calitatii de membru a partidului politic pe a carei lista a fost ales, a domnului Todoran Nicolae
 • 15 mai 2012
  privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Batos domnilor Cimpean Ioan, Ghircau Gheorghe si Biris Ioan
 • 15 mai 2012
  privind aprobarea vanzarii imobilului situat in localitatea Uila, nr. 74, in conditiile Legii nr. 1121995, pentru chiriasul Cardas Petru Ioan
 • 15 mai 2012
  privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al primariei comunei Batos pe anul 2011
 • 15 mai 2012
  privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2012
 • 09 mai 2012
  implementare propiect Centru de informare turistica
 • 09 aprilie 2012
  privind achizitionarea prin cumparare a imobilului Scoala Generala si Camin Cultural Uila
 • 09 aprilie 2012
  privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2012
 • 13 martie 2012
  proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 'Reabilitare Scoala Generala'Mihail Campean', sat Dedrad, nr. 46, comuna Batos, judetul Mures'
 • 13 martie 2012
  proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul' Construire cladire pentru gradinita in comuna Batos, judetul Mures, localitatea Goreni'
 • 08 martie 2012
  Raportul anual privind starea economica, sociala si de mediu a Comunei Batos pe anul 2011
 • 08 martie 2012
  proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul 'Construire grup sanitar la cladirea Primariei comunei Batos, judetul Mures, localitatea Batos, nr. 302'
 • 08 martie 2012
  proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul ' Caminul cultural Batos, comuna Batos, judetul Mures - schimbare invelitoare si reparatii curente'
 • 08 martie 2012
  proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii directe a serviciilor de consultanta si a serviciilor de intocmire SF pentru un proiect finantat prin Masura 313
 • 08 martie 2012
  proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie-iunie 2012
 • 08 martie 2012
  proiect de hotarare privind modificarea art. 1 al HCL nr. 6 din 18.01.2012
 • 15 februarie 2012
  proiect de hotarare privind stabilirea cantitatii de carburant ce urmeaza a fi alocata in baza Conventiei de Cooperare cu IPJ Mures
 • 15 februarie 2012
  proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare de pe raza teritoriala a comunei Batos
 • 15 februarie 2012
  Proiect de hotarare privind separarea financiar contabila a Scolii generale cu clasele I - VIII Batos
 • 15 februarie 2012
  proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2012
 • 18 ianuarie 2012
  privind aprobarea demersurilor pentru forarea a trei puturi de mare adancime in localitatea Uila
 • 18 ianuarie 2012
  privind aprobarea vanzarii imobilului
 • 18 ianuarie 2012
  privind aprobarea vanzarii imobilului
 • 18 ianuarie 2012
  privind aprobarea planului de lucrari de interes local pentru anul 2012, lucrari ce urmeaza a fi executate de beneficiarii apti de munca ai Legii 416/2001
 • 18 ianuarie 2012
  prvind organizarea scolii generale Batos cu personalitate juridica
 • 18 ianuarie 2012
  privind stabilirea taxei de inchiriere a pasunii comunale pentru anul 2012
 • 09 ianuarie 2012
  privind acoperirea definitiva a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare pe anul 2011
 • 19 decembrie 2012
  proces verbal
 • 12 decembrie 2012
  proces verbal sedinta ordinara 12.12.2012
 • 28 noiembrie 2012
  proces-verbal
 • 21 noiembrie 2012
  Proces verbal al sedintei de consiliu local din 21.11.2012
 • 19 noiembrie 2012
  proces - verbal sedinta extraordinara a CLB din 19.11.2012
 • 28 septembrie 2012
  proces - verbal sedinta ordinara 28.09.2012
 • 13 septembrie 2012
  proces-verbal sedinta extraordinara 13.09.2012
 • 13 august 2012
  proces-verbal
 • 11 iulie 2012
  proces verbal 11.07.2012
 • 15 mai 2012
 • 09 mai 2012
  proces verbal 09.05.2012
 • 11 aprilie 2012
  Proces - verbal al sedintei extraordinare
 • 14 martie 2012
  Proces-verbal sedinta ordinara Consiliul Local 14 martie 2012
 • 15 februarie 2012
  Proces - verbal
 • 18 ianuarie 2012
  proces verbal 18.01.2012
 • 09 ianuarie 2012