Primăria Batoș județul Mureș

Documente CL (2011)

 • 22 decembrie 2011
  proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Primariei comunei Batos pe anul 2011
 • 20 decembrie 2011
  proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile ianuarie - martie
 • 20 decembrie 2011
  proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Primariei comunei Batos pe anul 2011
 • 20 decembrie 2011
  proiect de hotarare privind stabilirea taxelor de inchiriere a caminelor culturale din comuna Batos si a taxei de inchiriere a terenului sintetic pentru anul 2012
 • 20 decembrie 2011
  proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
 • 30 noiembrie 2011
  proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani pentru pomul de Craciun
 • 30 noiembrie 2011
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
 • 28 octombrie 2011
  proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2012
 • 28 octombrie 2011
  proiect de hotarare privind organizarea Scolii Generale cu clasele I-VIII Batos ca unitate de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica la nivelul comunei Batos
 • 28 octombrie 2011
  proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 29/2011
 • 28 octombrie 2011
  privind revocarea HCL nr. 31/2011
 • 28 octombrie 2011
  privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
 • 28 octombrie 2011
  privind delegarea unui reprezentant al CLB in cadrul Consiliului de administratie al unitatii de invatamant
 • 30 septembrie 2011
  proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile octombrie-decembrie
 • 30 septembrie 2011
  proiect de hotarare privind aprobarea participarii comunei Batoş în calitate de co-partener în proiectul „ Biblionet - lumea în biblioteca mea ” ( facilitarea accesului gratuit al publicului larg la informaţie prin dezvoltarea unui sistem de bib
 • 06 septembrie 2011
  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
 • 27 mai 2011
  Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii in administrare de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a obiectivului modernizare drumuri interioare in comuna Batos - judetul Mures cu lungimea de 4259 ml
 • 27 mai 2011
  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii \\
 • 23 mai 2011
  proiect de hotarare privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare pentru masa lemnoasa din U.P II Lunca u.a. 27 Asi 27C
 • 23 mai 2011
  Proiect de hotarare cu privire la insusirea propunerii de concesiune prin licitatie publica a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Batos
 • 20 aprilie 2011
  proiect de hotarare privinddecontarea cheltuielilor de transport pentru lunile ianuarie-martie 2011 pentru cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în comuna Batoş şi se deplasează din alte localităţi
 • 20 aprilie 2011
  Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii ca parte civila a Consiliului Local al comunei Batos si a sumelor in ceea ce priveste prejudiciul in Dosarul penal nr. 1757/P/202/D/2010
 • 20 aprilie 2011
  Proiect de hotarare privind modificarea obiectului contractului de comodat nr. 1/25.03.2010 incheiat intre Comuna Batos si domnul doctor Salagean Petru Florentin
 • 20 aprilie 2011
  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de concesiune nr. 14/26.05.2008 incheiat intre Comuna Batos si domnul Gabor Daniel Petru pentru prelungirea termenului prevazut la cap. V, art.4
 • 20 aprilie 2011
  Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de concesiune nr. 13/26.05.2008 incheiat intre Comuna Batos si domnii Lucaci Lajos si sotia Lucaci Kamelia pentru prelungirea termenului prevazut la cap. V, art.4
 • 20 aprilie 2011
  Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei comunei Batoş pe anul 2010
 • 20 aprilie 2011
  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
 • 21 martie 2011
  Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii fondului de accesibilizare a padurilor
 • 21 martie 2011
  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile Aprilie-Iunie 2011
 • 21 martie 2011
  Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local al Primariei comunei Batos pe anul 2011
 • 23 februarie 2011
  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2011
 • 07 ianuarie 2011
  sedinta extraordinara
 • 22 decembrie 2011
  Proces verbal sedinta consiliu 22.12.2011
 • 20 decembrie 2011
  Proces verbal sedinta consiliu 20.12.2011
 • 30 noiembrie 2011
  Proces verbal sedinta consiliu 30.11.2011
 • 28 octombrie 2011
  Proces verbal sedinta consiliu 28.10.2011
 • 30 septembrie 2011
  Proces verbal sedinta consiliu 30.09.2011
 • 30 mai 2011
  Proces verbal sedinta consiliu 30.05.2011
 • 29 aprilie 2011
  Proces verbal sedinta consiliu 29.04.2011
 • 23 februarie 2011
  Proces verbal sedinta consiliu local din 23.02.2011
 • 18 februarie 2011
  Proces verbal sedinta consiliu local din 18.02.2011